Aktuellt

Äldre med ADHD uppmärksammas sällan

De svårigheter ADHD orsakar äldre uppmärksammas sällan. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att personer som är 65 år eller äldre med ADHD ofta har stora svårigheter att hantera...

Nu finns världens första förbandslåda för psykisk ohälsa

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning finns det fortfarande många felaktiga föreställningar om vad det innebär. Nu har världens första förbandslåda utvecklats med syfte att upptäcka...

Otillräckliga besked av Lotta Edholm

I en debattartikel i Dagens Nyheter 19 september 2013 backar skolborgarrådet Lotta Edholm om neddragningarna på resursskolorna i Stockholm. Tidigare utlovade Edholm sänkningar från 320 till 200 miljoner under de...

Besparingarna på resursskolorna är förödande

Flera intresseorganisationer har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle där de ifrågasätter de stora förändringarna i resursfördelning på Stockholms skolor. Artikelförfattarna, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn och...

Svårare att få insatser för personer med ADHD

MISA:s uppföljning av rapporten förkortat ”Myndighetslabyrinten” visar att utvecklingen går åt fel håll. Det blir allt svårare för personer med ADHD att få insatser. Tidigare tillsatte regeringen en utredning; FunkA-utredningen....

Framförhållning och krishantering hos Stockholms politiker

Det är alltid många föräldrar och elever som känner oro inför terminsstarten, och befogad sådan. Jag och mina kollegor får höra de mest hårresande historier om oengagerade rektorer, prestigefyllda lärare...

ADHD Awareness Award 2012

Riksförbundet Attention kan stolt presentera att vi tillsammans med Kollektivet Livet har fått utmärkelsen ADHD Awareness Award 2012, för filmen ”Jag har ADHD”. Här kan du läsa om ADHD Awareness...

Egen styrka – ett projekt som ser föräldrar

I dag startar Attention anhörigprojektet Egen styrka. Målet är att stödja föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd. -Vi vill nå ut med  kunskap om vad familjerna har för behov till...

Regeringen föreslår förändringar för personer med lässvårigheter

I går presenterade regeringen utredningen ”Lättläst” som använts för att besluta om och hur stödet till personer med lässvårigheter ska förändras. I utredningen har man kommit fram till att Centrum...

Små medel kan förbättra vardags- och arbetsliv för unga vuxna med ADHD

Närmare 200 unga vuxna (18-30 år) med ADHD har svarat på Riksförbundet Attentions enkät som belyser behovet av stöd inom områdena arbete, studier, relationer och hälsa. – Sex av tio...

Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

De försämringar som skett avseende stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) fortsätter att uppröra Attentions medlemmar. Attention hade länge efterfrågat en inspektion för att få mer kunskap om hur...

Attention svarar på remiss om gode män och förvaltare

Under 2012 tillsatte regeringen en utredare som fick i uppgift att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet med utredningen var att säkerställa kvalitet och...

Nedskärning av behovsprövat stöd för elever med NPF – flera skolor hotas av nedläggning

Skolinspektionen har tidigare rapporterat att det på flera ställen i landet inte finns tillräckligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trots undersökningen görs nedskärningar. Beslutet om nedskärningar av...

Handikappförbunden: ”Nu måste läro- och skolplan skrivas om”

Handikappförbunden har nyligen undersökt hur skolsituationen ser ut för unga med funktionsnedsättning, däribland NPF. Enkätsvaren från undersökningen visar att unga med funktionsnedsättning får en sämre utbildning och har en lägre...

Motstånd mot LSS-boende – ett resultat av brist på kunskap och information om NPF

Protesterna emot ett tilltänkt LSS-boende i Södertälje, Glasberga, har resulterat i många upprörda reaktioner, både lokalt och nationellt. Riksförbundet Attention har tagit emot ett stort antal samtal och e-post från...