Aktuellt

Negativa attityder kring psykisk ohälsa minskar

Idag lämnar kampanjen Hjärnkoll över en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk har minskat markant under sedan kampanjstarten 2009. Tre av fyra...

Attention ifrågasätter Försäkringskassans regler om ideellt arbete

Personer som beviljats sjukersättning efter 2008, och samtidigt engagerar sig i föreningsliv, riskerar att förlora rätten till ersättning från Försäkringskassan. Enligt regelverket ska ideellt engagemang ses som arbetsförmåga. – Att...

Friskolor väljer bort elever enligt Uppdrag granskning

Programmet ”Uppdrag granskning” har undersökt om friskolor tar emot alla elever som ansöker till skolorna. Skollagen är mycket tydlig med att man måste ta emot alla elever som söker till...

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Det är vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli. Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare...

Nytt studiecirkelmaterial för unga vuxna med ADHD

I somras släppte Unga vuxna-projektet boken ”Det finns alltid ett sätt” som handlar om lösningsfokus och ADHD. Nu har boken kompletterats med ett studiecirkelmaterial, framtaget i samarbete med studieförbundet ABF....

Fokus på barns och ungas psykiska ohälsa på Världshälsodagen

Den 10 oktober anordnades en konferens i Stockholm för att belysa ungdomars ohälsa av NPSH, SKL, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Mind och Hjärnkoll. Besökarna fick ta del av undersökningsresultat kring barns och...

Ny remiss kan leda till bättre försäkringsskydd och ökad tillgänglighet av arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Arbete på lika villkor är utgångspunkten i FunkA-utredningens undersökning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Utredningen ska komma med förslag om hur fler personer med funktionsnedsättning ska hitta, och...

Allt fler personer med NPF tvingas till drogtestning

Allt fler av Attentions medlemmar anser att det har blivit svårare att få sina centralstimulerande preparat utskrivna så som Concerta och Ritalin. Många upplever det kränkande, Anna från Örnsköldsvik är...

Attention diskuterar åtgärdsprogrammen i P1

Nyligen deltog Riksförbundet Attention i en diskussion avseende de omtalade åtgärdsprogrammen. Attentions ordförande Anki Sandberg, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson diskuterade ämnet i P1- morgon...

12 organisationer är enade om åtgärdsprogrammen

Attention har tillsammans med elva andra intresseorganisationer skrivit en debattartikel om förslaget att ta bort kravet på skriftliga åtgärdsprogram. Alla tolv organisationer är enade om att förslaget slår hårt mot...

Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram

Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av...

SKL erbjuder webbutbildning om samordnande insatser av barn i behov av stöd

Sedan 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat med att förbättra samordningen av insatser för barn och unga under 18 år med psykisk ohälsa. Samordnad Individuell plan, SIP, kallas...

Attention svarar på Socialstyrelsens remiss om rehabiliteringsgarantin

Riksförbundet Attention och Svenska OCD-förbundet Ananke har skrivit ett yttrande till Socialstyrelsens rapport ”Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013”. Förbunden anser, liksom...

Karolinska Institutet avfärdar kopplingen mellan glutenintolerans och ökad risk för autism

Tidigare rapporter som visat att det finns en länk mellan celiaki, glutenintolerans, och autism har varit motsägelsefulle och utan belägg skriver Karolinska Institutet i artikeln som publicerades på www.ki.se idag....

Äldre med ADHD uppmärksammas sällan

De svårigheter ADHD orsakar äldre uppmärksammas sällan. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att personer som är 65 år eller äldre med ADHD ofta har stora svårigheter att hantera...