Förbundsstämma

Förbundsstämman är Riksförbundet Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år på den tid och plats som styrelsen beslutar.

Nästa förbundsstämma

Nästa förbundsstämma äger rum på Scandic Alvik den 20-21/5 2017. Som vanligt ordnas en frågestund på fredag kvällen, dagen före stämman.

Varje förening har rätt till 1 ombud vid ett medlemsantal upp till 300, 2 ombud vid 300 och 3 ombud vid 500 medlemmar. Varje ombud har rätt till 1 personlig reserv som endast deltar vid ordinarie ombuds bortovaro. Sista anmälningsdag är den 13 april. Sista anmälningsdag för ombud är den 13 april 2017. Handlingarna kommer att skickas till ombuden i mitten av april.

Förbundsstämman 2015 beslutande bland annat om nya stadgar och etiska riktlinjer, se nedan. Ett uttalande om betydelsen att föräldrar görs delaktiga i socialtjänstens och omsorgens insatser antogs också.

Etiska riktlinjer >>

Stadgar >>