Förbundsstämma

Förbundsstämman är Riksförbundet Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år på den tid och plats som styrelsen beslutar.

Nästa förbundsstämma

Nästa förbundsstämma äger rum på Scandic Alvik den 20-21/5 2017. Som vanligt ordnas en frågestund på fredag kvällen, dagen före stämman.

Handlingarna skickades till ombuden i mitten av april. Vi uppmanar alla föreningar att ordna möten för en gemensam genomgång av de frågor som stämman ska ta ställning till.

Dagordning 2017

Etiska riktlinjer

Stadgar