SE BILDER FRÅN NPF-FORUM 2016 HÄR! >>

  SE FILMER FRÅN NPF-FORUM 2016 DAG 1>>DAG 2 >>

Välkommen till inspirerande dagar på NPF-forum 2016!

NPF-forum är Riksförbundet Attentions tionde nationella konferens inom området neuropsykiatri och arrangeras i samverkan med ett tiotal partners. Forumet riktar sig till dig som är intresserad av vad som händer inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

slutliga_npf-forum

Forumet har med åren utvecklats till en arena för personliga möten och fortsatta kontakter mellan patienter och vårdgivare, beställare och leverantörer, myndigheter och medborgare.

 

 

Datum och plats

Forumet hålls den 19 – 20 maj 2016 på Kistamässan i Stockholm.

Hitta till Kistamässan
För detaljerad information om hur du hittar till Kistamässan KLICKA HÄR >>

Öppettider mässan:
Torsdag 19 maj kl. 09.00 – 18.30
Fredag 20 maj kl. 08.30 – 16.00

Årets tema

”Struktur och stöd för personer med NPF”. Denna gång ligger fokus på vilka stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel som finns för personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neu­ropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Informativ utställning

I utställningshallen finns organisationer, företag och personer som alla arbetar inom området och ligger i fronten vad gäller att utveckla verksamheter som stödjer personer med NPF. Här finns möjlighet till ny kunskap och nya kontakter.

Levande Torg

I hjärtat av utställningshallen finner du det levande torget. Här kommer bland annat forumets levande böcker att finnas på plats. Här finns möjligheten att ställa frågor om vad just du undrar över till en person med egen NPF-diagnos.

Årets Ljus

Årets Ljus delas ut av Riksförbundet Attention. Syftet med priset är att lyfta fram personer som gjort berömdansvärda och påtagliga insatser inom NPF-området och för våra målgrupper.Attentions styrelse utser en vinnare som presenteras vid prisutdelning på NPF-forum 2016.

Årets Ljus 2016 tilldelas Taina Lehtonen. 
Taina är en verklig pionjär och var först i världen att skriva en avhandling om ADHD hos äldre. Hennes forskning om hur vi åldras med ADHD har stor betydelse både för dagens äldre och för kommande generationer. Priset är ett sätt för oss att visa vår uppskattning för Tainas arbete som psykolog och specialist i neuropsykologi riktat till äldre med ADHD.

Powerpoints seminarier

Här finner du länkar till föreläsarnas Powerpoint-presentationer för att ladda ned och skriva ut.

Torsdag 19 maj:
Utveckling av standardiserade funktionsbedömningar för ADHD och ASD 
Stöd i övergången till vuxenlivet
Att arbeta med vård- och stödsamordning
Lyssna på oss – barn och ungas inflytande på vård och stöd
Kunskapsstöd om ADHD för socialtjänsten

Fredag 20 maj:
Vad för språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande
Samhällets stöd till föräldrar som har barn med NPF
Att hitta balans i vardagen för unga på HVB-hem
Koll på nätet – möjligheter och hot på nätet för unga med NPF
ADHD på jobbet
Ett utmanande föräldraskap
En skola anpassad för elever med NPF
Stopp för diskriminering
Idrott för alla

Deltagarförteckning

Här finner du deltagarförteckning över medverkande på NPF-forum 2016.

Deltagarlista NPF-forum 2016

Anmälan

För mer detaljerad information för dig som utställare, konferensdeltagare eller från lokalförening, gå vidare genom respektive länk i menyn här till vänster.

Samarbetspartners NPF-forum 2016

samarbetspartners-2016